Podmienky ochrany osobných údajov

Univerzálne podmienky ochrany osobných údajov, použiteľné pre GDPR. Podmienky ochrany osobných údajov sú nutnou súčasťou internetového obchodu. Shoptet neručí za aktuálnosť vzorových podmienok k dátumu ich stiahnutie.

Vzorové podmienky ochrany osobných údajov vrátane usmernení k ich úprave na stiahnutie tu: https://www.shoptet.sk/univerzalne-podmienky-ochrany-osobnych-udajov/

 

 

Sme spoločnosť Paulownia.sk s. r. o., Tekovská 15/25, 93526 Starý Tekov, IČO: 53585186, DIČ: 2121447086

 

Prevádzkujeme e-shop na webových stránkach www.shop.paulownia.sk.

 

Pri poskytovaní našich služieb a predaji tovaru a prevádzkovaní našich webových stránok spracúvame niektoré osobné údaje.

 

Spracúvanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“).

 

I. Spracúvanie osobných údajov

 

A. Spracúvanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára

 

Pokiaľ nás kontaktujete v súvislosti s našimi produktami a službami, budeme pracovať s Vašimi kontaktnými údajmi, ktoré nám oznámite a to hlavne prostredníctvom kontaktného formulára. Sú to osobné údaje v rozsahu: Vaše meno, priezvisko, tel. číslo, e-mail.

 

Z akého dôvodu?

Na základe zaslaných osobných údajov Vás následne budeme kontaktovať v súvislosti s našou ponukou tovaru a služieb.

 

Na základe akého právneho základu?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na Vašu žiadosť. 

Pokiaľ by ste nám tieto osobné údaje neposkytli, nebudeme môcť s Vami komunikovať za účelom uzatvorenia zmluvy o dodaní našich tovarov alebo poskytnutí našich služieb.

 

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

Pokiaľ nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, Vaše osobné údaje budeme spracúvať najdlhšie 24 hodín od našej poslednej komunikácie.

 

B. Spracúvanie osobných údajov v prípade nákupu

 

Pokiaľ u nás nakúpite, budeme pracovať s osobnými údajmi, ktoré od Vás potrebujeme na zabezpečenie uzatvorenia zmluvy o poskytnutí našich tovarov alebo služieb. Sú to hlavne fakturačné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a email.

 

Z akého dôvodu?

Osobné údaje potrebujeme spracúvať, aby sme mohli splniť naše povinnosti vyplývajúce zo zmluvy – dodanie tovaru alebo poskytovanie služieb. Využitím kontaktných údajov budeme s Vami tiež komunikovať ohľadom stavu Vašej objednávky, prípadne ohľadom reklamácií alebo Vašich otázok.

 

Osobné údaje budeme ďalej spracúvať pre splnenie našich povinností, ktoré nám plynú zo všeobecne záväzných právnych predpisov (hlavne na účtovné a daňové účely, prípadne na vybavenie reklamácií a iné).

 

Na základe akého právneho základu spracúvame osobné údaje?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie našej právnej povinnosti. 

Pokiaľ by ste nám tieto osobné údaje neposkytli, nebudeme môcť s Vami uzatvoriť zmluvu o dodaní našich tovarov alebo poskytnutí našich služieb.

 

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

Počas dodania tovarov alebo poskytovania služieb a potom 24 mesiacov od posledného poskytnutia takých služieb alebo dodania tovaru.

 

C. Newsletter (komerčná komunikácia) 

Pokiaľ ste si u nás zakúpili tovar alebo služby a zároveň ste výslovne neodmietli zasielanie marketingových oznámení, použijeme Vašu e-mailovú adresu na zasielanie našich marketingových oznámení.

 

Na základe akého právneho základu?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR – naše oprávnené záujmy, ktorými sú marketingová komunikácii cielená na našich zákazníkov.

 

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

5 rokov od Vášho posledného nákupu. V prípade, ak nechcete naďalej dostávať naše marketingové oznámenia, môžete sa kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom e-mailu alebo nás môžete kontaktovať na e-maile: kontakt@beevert.sk

 

II. Kto sa k údajom dostane?

 

Vaše osobné údaje zostanú u nás. Napriek tomu pre nás pracujú niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré majú prístup k Vašim osobný údajom z dôvodu toho, že nám pomáhajú s chodom nášho e-shopu. Sú to:

 

  • prevádzkovateľ e-shopovej platformy Shoptet (spoločnosť Shoptet a.s., so sídlom Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, Česká republika, IČ: 289 35 675, zapísaná na Mestskom súde v Prahe, oddiel B vložka 25395
  • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii tovaru (Paulownia.sk s. r. o., GLS)
  • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii platieb (Shoptet Pay)
  • poskytovateľ e-mailingovej služby (websupport.sk)

 

Vaše osobné údaje sa ďalej môžu dostať k týmto ďalším subjektom:

  • MaryBee s.r.o., Paulownia.sk s. r. o.

 

Osobné údaje spracúvame iba na území Európskej únie.

 

III. Čo by ste ďalej mali vedieť

 

V našej spoločnosti nemáme zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

 

V našej spoločnosti nedochádza k rozhodovaniu na základe automatického spracúvania či profilovania.

 

Pokiaľ by ste mali k osobným údajom otázky, kontaktujte nás na e-mailovej adrese info@paulownia.sk alebo zavolajte na tel. č. 0907 664 045

IV. Používanie súborov cookies 

Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve našich webových stránok sťahujú do Vášho zariadenia. Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú stránku alebo inú webovú stránku, ktorá ich rozpozná.

 

Súbory cookies plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, zapamätanie si Vašich preferencií a celkovo zlepšujú skúsenosť používateľa. Dokážu tiež zaistiť, aby reklamy zobrazované on-line boli lepšie prispôsobené Vašej osobe a Vašim záujmom.

 

Na webových stránkach používame nasledujúce cookies:

  • Nevyhnutné cookies: sú potrebné na prevádzku webových stránok, umožňujú napríklad prihlásiť sa do zabezpečených častí stránok a ďalšie základné funkčnosti stránok. Táto kategória cookies sa nedá zakázať.
  • Analytické/štatistické cookies: umožňujú nám napríklad rozpoznať a zistiť počet návštevníkov a sledovať, ako naši návštevníci používajú webové stránky. Pomáhajú nám zlepšovať spôsob, akým stránky fungujú, napríklad tak, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.
  • Reklamné cookies: používajú sa na sledovanie preferencií a umožňujú zobraziť reklamu a ďalší obsah, ktoré najlepšie zodpovedajú vášmu záujmu a online správaniu. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.

 

Upozorňujeme, že tretie strany (vrátane napr. poskytovateľov externých služieb) môžu taktiež používať cookies a/alebo pristupovať k údajom zhromažďovaným cookies na webových stránkach.

 

Používané súbory cookies:

Nevyhnutné (9)

 

Nevyhnutné súbory cookies umožňujú použitie základných funkcionalít, ktoré slúžia napríklad na zabezpečenie riadneho a bezpečného prístupu na webovú stránku. Webová stránka nie je schopná bez ich použitia fungovať správne. Používame nasledujúce nevyhnutné súbory cookies:

 

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť do Typ
_wpfuuid paulownia.sk Registruje unikátne ID návštevníka webovej stránky. 11 rokov HTTP Cookie
1.gif Cookiebot Used to count the number of sessions to the website, necessary for optimizing CMP product delivery. Session Pixel Tracker
CookieConsent Cookiebot Uchováva užívateľom zvolené nastavenie používania súborov cookies na webovej stránke. 1 rok HTTP Cookie
rc::a Google This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website. Persistent HTML Local Storage
rc::c Google This cookie is used to distinguish between humans and bots. Session HTML Local Storage
shoptetbot paulownia.sk Used to check if the user's browser supports cookies. Session HTTP Cookie
wpEmojiSettingsSupports paulownia.sk This cookie is part of a bundle of cookies which serve the purpose of content delivery and presentation. The cookies keep the correct state of font, blog/picture sliders, color themes and other website settings. Session HTML Local Storage

Preferenčné (1)

Preferenčné súbory cookies umožňujú webovej stránke zapamätať si údaje o tom, ako sa má zobrazovať osobám, ktoré si ju prezerajú. Príkladom je voľba preferovaného jazyka.

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť do Typ
pll_language supportlrc.app This cookie is used to determine the preferred language of the visitor and sets the language accordingly on the website, if possible. 1 rok HTTP Cookie

Štatistické (7)

Štatistické súbory cookies umožňujú porozumieť, ako webovú stránku používajú osoby, ktoré si ju prezerajú prostredníctvom zaznamenávania štatistických (anonymných) údajov. Používame nasledujúce štatistické súbory cookies: ​

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť do Typ
_ga Google Zaznamenáva štatistické údaje o tom, ako návštevník používa webovú stránku. 2 rokov HTTP Cookie
_ga_# Google Used by Google Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. 2 rokov HTTP Cookie
_gat Google Limituje počet zadávaných požiadaviek. 1 deň HTTP Cookie
_gid Google Zaznamenáva štatistické údaje o tom, ako návštevník používa webovú stránku. 1 deň HTTP Cookie
collect Google Used to send data to Google Analytics about the visitor's device and behavior. Tracks the visitor across devices and marketing channels. Session Pixel Tracker
S Google Sets a unique ID for the session. This allows the website to obtain data on visitor behaviour for statistical purposes. 1 deň HTTP Cookie
td Google Registers statistical data on users' behaviour on the website. Used for internal analytics by the website operator. Session Pixel Tracker

Marketingové (28)

Marketingové súbory cookies slúžia na monitorovanie užívateľov naprieč webovými stránkami napríklad za účelom zobrazovania relevantnejších reklám. Používame nasledujúce marketingové súbory cookies:

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť do Typ
#-# YouTube Čaká na schválenie Session HTML Local Storage
_fbc Meta Platforms, Inc. This cookie is used by Facebook to target advertisement based on user behavior and preferences across multiple websites. The cookie contains an encrypted ID which allows Facebook to identify the user across websites. 3 mesiacov HTTP Cookie
_fbp Meta Platforms, Inc. Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers. 3 mesiacov HTTP Cookie
ads/ga-audiences Google Uchováva údaje na remarketingové účely. Session Pixel Tracker
COMPASS Google Čaká na schválenie 1 deň HTTP Cookie
GFE_RTT Google Used to implement the content through Google Docs. Session HTTP Cookie
i/jot/embeds Twitter Inc. Sets a unique ID for the visitor, that allows third party advertisers to target the visitor with relevant advertisement. This pairing service is provided by third party advertisement hubs, which facilitates real-time bidding for advertisers. Session Pixel Tracker
iU5q-!O9@$ YouTube Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. Session HTML Local Storage
LAST_RESULT_ENTRY_KEY YouTube Used to track user’s interaction with embedded content. Session HTTP Cookie
lastExternalReferrer Meta Platforms, Inc. Detects how the user reached the website by registering their last URL-address. Persistent HTML Local Storage
lastExternalReferrerTime Meta Platforms, Inc. Detects how the user reached the website by registering their last URL-address. Persistent HTML Local Storage
LogsDatabaseV2:V#||LogsRequestsStore YouTube Čaká na schválenie Persistent IndexedDB
NID Google Registers a unique ID that identifies a returning user's device. The ID is used for targeted ads. 6 mesiacov HTTP Cookie
remote_sid YouTube Necessary for the implementation and functionality of YouTube video-content on the website. Session HTTP Cookie
ServiceWorkerLogsDatabase#SWHealthLog YouTube Necessary for the implementation and functionality of YouTube video-content on the website. Persistent IndexedDB
TESTCOOKIESENABLED YouTube Used to track user’s interaction with embedded content. 1 deň HTTP Cookie
VISITOR_INFO1_LIVE YouTube Odhaduje objem prenesených dát na webových stránkach, na ktorých sú integrované YouTube videá. 180 dní HTTP Cookie
VISITOR_PRIVACY_METADATA YouTube Stores the user's cookie consent state for the current domain 180 dní HTTP Cookie
YSC YouTube Registruje unikátne ID na uchovávanie štatistických údajov o tom, ktoré YouTube videá boli užívateľom vzhliadnuté. Session HTTP Cookie
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY YouTube Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Persistent HTML Local Storage
YtIdbMeta#databases YouTube Used to track user’s interaction with embedded content. Persistent IndexedDB
yt-remote-cast-available YouTube Riadi správanie integrovaného YouTube video prehrávača. Session HTML Local Storage
yt-remote-cast-installed YouTube Uchováva údaje o zariadení, ktoré je používané na prezeranie vloženého YouTube videa. Session HTML Local Storage
yt-remote-connected-devices YouTube Uchováva údaje o zariadení, ktoré je používané na prezeranie vloženého YouTube videa. Persistent HTML Local Storage
yt-remote-device-id YouTube Uchováva údaje o zariadení, ktoré je používané na prezeranie vloženého YouTube videa. Persistent HTML Local Storage
yt-remote-fast-check-period YouTube Uchováva údaje o zariadení, ktoré je používané na prezeranie vloženého YouTube videa. Session HTML Local Storage
yt-remote-session-app YouTube Uchováva údaje o zariadení, ktoré je používané na prezeranie vloženého YouTube videa. Session HTML Local Storage
yt-remote-session-name YouTube Uchováva údaje o zariadení, ktoré je používané na prezeranie vloženého YouTube videa. Session HTML Local Storage

 

Ďalšie informácie o cookies a ich aktuálny zoznam nájdete prostredníctvom jednotlivých internetových prehliadačov, najčastejšie v položke Nástroje pre vývojárov.

 

Súhlas môže byť vyjadrený prostredníctvom zaškrtávacieho políčka obsiahnutého v tzv. cookie lište. Súbory cookies môžete aj následne v nastavení svojho internetového prehliadača odmietnuť, alebo si nastaviť používanie iba niektorých.

 

Ďalšie informácie o správe cookies v jednotlivých prehliadačoch nájdete na nasledujúcich odkazoch:

V. Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov 

Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, aké Vaše osobné údaje spracúvame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracúvania, môžete požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov, požadovať po nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracúvaniu na základe oprávneného záujmu je možné vzniesť námietku.

 

Ak si myslíte, že s údajmi nezaobchádzame správne, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je v našej jurisdikcii Ministerstvo vnútra SR, alebo sa obrátiť na súd.

 

Tieto zásady sú účinné od 30.04.2024

Späť do obchodu